כללי

COUGAR3000S

הבקרות הממוחשבות מסדרת COUGAR3000S מתוצרת חברת יו אס וי טק בע"מ מתוכננות, מפותחות ומיוצרות, בהתאם לתקני ת.י 1220, התקן האמריקאי UL864 עליו מבוסס התקן הישראלי, התקנים האירופאים EN54-2, EN54-4 וכן על התקנים המחמירים בעולם, תוך התבססות על הטכנולוגיות המתקדמות ביותר בתחום גילוי האש, הגזים ואיסוף הנתונים מחד, המחשוב והאלקטרוניקה מהדור האחרון מאידך, תוך הקפדה מרבית על איכות ואמינות ללא פשרות ושימת דגש מרבי על צרכי המתקין וידידותיות למשתמש.

לבקרות אלה ניתן לחבר גלאים שונים כגון עשן, קרן, יניקה, חום, הצפה, גז וכו' ואביזרים שונים כגון לחצני אזעקת אש, צופרים וכו' מתוצרת חברת יו אס וי טק בע"מ או אחרות אשר אושרו על ידי היצרן ומכון התקנים.

כל הבקרות בסדרת COUGAR3000S פועלות בשיטה הדו גידית, כל האזורים והמוצאים בבקרות מבוקרים, התרעות על מצב המערכת, תקלות קצר, נתק, מצב אזעקה ומצב פעולה תקינה מוצגות בחזית לוח הבקרה, כל הבקרות בסדרת COUGAR3000S ממוחשבות וניתנות לתכנות בשטח, דבר המאפשר גמישות תפעולית רחבה ומענה לדרישות שונות ומגוונות, בעיקר שימוש בתכונות המיוחדות והייחודיות הקיימות גם בבקרות הקטנות (2 אזורים) בסדרה, כגון:

               מצב שרות מאובטח ע"י אדם אחד
Safety Service Mode

               זיהוי לחצן במצב אימות אזעקה בכל הדגמים

               תקשורת בין הבקרות (אופציה)

               שרשור בקרות לבקרה מרכזית (אופציה)

הנחיות התקנה

עבור תיק מערכת (קובץ RAR)

 

בקרה ייעודית לגילוי בלבד (2 אזורי גילוי, המוצאים לא פעילים)

COUGAR3000S-2LC

הכרטיס הראשי כולל:

         2 אזורי גילוי

         ממסר אזעקה

         ממסר תקלה

         מוצא צופר

         מוצא חייגן

         מוצא 24V נישלט

         מוצא 24V כללי

כללי

מצבי פעולה

תכנות הבקרה באמצעות מגשרים - ג'אמפרים

הוראות הפעלה למשתמש

 

 

בקרה ייעודית לגילוי וכיבוי אש (2 אזורי גילוי ו- 2 מוצאי הפעלה)

COUGAR3000S-2EE

הכרטיס הראשי כולל:

         2 אזורי גילוי

         2 מוצאי הפעלה
( ניתן לתכנת מוצא כיבוי אחד המופעל מהצלבת אזורים או מאזור אחד )

         ממסר אזעקה

         ממסר תקלה

         מוצא צופר

         מוצא חייגן

         מוצא 24V נישלט

         מוצא 24V כללי

כללי

מצבי פעולה

תכנות הבקרה באמצעות מגשרים - ג'אמפרים

הוראות הפעלה למשתמש

 

בקרה ייעודית לגילוי וכיבוי אש (4 אזורי גילוי ו- 4 מוצאי הפעלה)

COUGAR3000S-4M

הכרטיס הראשי כולל:

         4 אזורי גילוי

         4 מוצאי הפעלה
( ניתן לתכנת עד 2 מוצאי כיבוי המופעלים מהצלבת אזורים או מאזור אחד )

         ממסר אזעקה

         ממסר תקלה

         מוצא צופר

         מוצא חייגן

         מוצא 24V נישלט

         מוצא 24V כללי

כללי

מצבי פעולה

תכנות הבקרה באמצעות מגשרים - ג'אמפרים

הוראות הפעלה למשתמש

 

בקרה מודולארית לגילוי וכיבוי אש (עד 20 אזורים עם תצוגה בעברית)

COUGAR3000S-LCD

הכרטיס הראשי כולל:

         4 אזורי גילוי

         4 מוצאי הפעלה
( ניתן לתכנת עד 2 מוצאי כיבוי המופעלים מהצלבת אזורים או מאזור אחד )

         ממסר אזעקה

         ממסר תקלה

         מוצא צופר

         מוצא חייגן

         מוצא 24V נישלט

         מוצא 24V כללי

אפשרויות הרחבה לבקרה:

לבקרה זו ניתן להוסיף עד 4 כרטיסי הרחבה דינמיים,
דבר המקנה גמישות מירבית וחופש תכנון.
להלן האפשרויות:

         כרטיס בקרה עם כרטיס הרחבה אחד ( 1 )

o       אפשרות א': 8 אזורים 4 מוצאים ( עד שני מוצאי כיבוי )

o       אפשרות ב': 6 אזורים 6 מוצאים ( עד שלושה מוצאי כיבוי )

         כרטיס בקרה עם שני ( 2 ) כרטיסי הרחבה

o       אפשרות א': 12 אזורים 4 מוצאים ( עד שני מוצאי כיבוי )

o       אפשרות ב': 10 אזורים 6 מוצאים ( עד שלושה מוצאי כיבוי )

o       אפשרות ג': 8 אזורים 8 מוצאים ( עד ארבעה מוצאי כיבוי )

         כרטיס בקרה עם שלושה ( 3 ) כרטיסי הרחבה

o       אפשרות א': 16 אזורים 4 מוצאים ( עד שני מוצאי כיבוי )

o       אפשרות ב': 14 אזורים 6 מוצאים ( עד שלושה מוצאי כיבוי )

o       אפשרות ג': 12 אזורים 8 מוצאים ( עד ארבעה מוצאי כיבוי )

o       אפשרות ד': 10 אזורים 10 מוצאים ( עד חמישה מוצאי כיבוי )

כללי

מצבי פעולה

תכנות הבקרה באמצעות מגשרים - ג'אמפרים

תכנות הבקרה באמצעות תפריט תכנות

כרטיס הרחבה לבקרה

פנל משנה לבקרה

טבלאות עזר להגדרת מערכת

הוראות הפעלה למשתמש

 

כרטיסי עזר ומתאמים

 

כרטיסי מתאמים

להורדת חוברת הדרכה מלאה של מערכת COUGAR3000S בקובץ RAR לחץ על קישור חוברת הדרכה

לדף הבית