כרטיסי עזר ומתאמים

 

AT6224R

כרטיס מתאם תקלה אזעקה

RELAY-05-0A

כרטיס ממסר כפול

US-FLIP5203F

כרטיס מהפך

US-DET-CAP-1A

כרטיס מתאם כיבוי למחולל אחד עם נפץ מסוג גרינקס (גרינקס, ג'י אקס)

US-DET-CAP-4A

כרטיס מתאם כיבוי ל-4 מחוללים עם נפץ מסוג גרינקס (גרינקס, ג'י אקס)

US-EXH5203D

כרטיס מתאם כיבוי המופעל באמצעות נפץ (פייר-פרו, אנסול מיקרו-קיי)

US-EXH5200D

כרטיס שרשור לכיבוי המופעל באמצעות נפץ (פייר-פרו, אנסול מיקרו-קיי)

US-EXH5203S

כרטיס מתאם כיבוי לסולונואיד - ללא בקרת סולונואיד

HO6222-AC

כרטיס מתאם כיבוי לסולונואיד - עם בקרת סולונואיד

4D6226X

כרטיס מתאם ללחצן כיבוי באזורים מוצלבים

לדף הבית