חומר עזר למתקין

מידות מארז פלסטיק

מידות מארז מתכת

הוראות חיבור גלאים

הוראות חיבור לחצנים

‏‏חיבור ברז ורגש זרימה לבקרה אזורית

חיבור ברז ורגש זרימה באמצעות כרטיס US-200-AF

חיבור ברז ורגש זרימה באמצעות כרטיס US-100-IN

חיבור גלאי קרן POLON-ALFA DOP-6001R

חיבור מערכת מקומית למערכת ראשית

חיבור מערכת מקומית למערכת ראשית באמצעות כרטיס אזעקה/תקלה

טבלת עזר לחישובי צריכת זרם

חיבור חייגן (ויסוניק או טלפייר) לבקרה קוגר (אזורית או אנלוגית)

חיבור חייגן ויסוניק לבקרות COUGAR3000A עם בקרת קו טלפון ובקרת קו מתח

חיבור חייגן טלפייר לבקרות COUGAR3000A עם בקרת קו טלפון ובקרת קו מתח

חיבור חייגן טלפייר חדש לבקרות COUGAR3000A עם בקרת קו טלפון ובקרת קו מתח

חיבור חייגן ויסוניק לבקרות COUGAR3000A עם בקרת קו טלפון, בקרת קו מתח והפעלה משתי קבוצות שונות (רמת סיכון 2)

חיבור חייגן טלפייר לבקרות COUGAR3000A עם בקרת קו טלפון ובקרת קו מתח והפעלה משתי קבוצות שונות (רמת סיכון 2)

חיבור חייגן טלפייר חדש לבקרות COUGAR3000A עם בקרת קו טלפון ובקרת קו מתח והפעלה משתי קבוצות שונות (רמת סיכון 2)

חיבור חייגן ויסוניק לבקרה COUGAR3000S-LCD עם בקרת קו טלפון ובקרת קו מתח

חיבור חייגן טלפייר לבקרה COUGAR3000S-LCD עם בקרת קו טלפון ובקרת קו מתח

חיבור חייגן טלפייר חדש לבקרה COUGAR3000S-LCD עם בקרת קו טלפון ובקרת קו מתח

חיבור חייגן ויסוניק לבקרות COUGAR3000S דגמים 2LC/2EE/4M עם בקרת קו טלפון ובקרת קו מתח

חיבור חייגן טלפייר לבקרות COUGAR3000S דגמים 2LC/2EE/4M עם בקרת קו טלפון ובקרת קו מתח

חיבור חייגן טלפייר חדש לבקרות COUGAR3000S דגמים 2LC/2EE/4M עם בקרת קו טלפון ובקרת קו מתח

חיבור חייגן ויסוניק לבקרות COUGAR3000S דגמים 2LC/2EE/4M עם בקרת קו טלפון ובקרת קו מתח (3 מגשרים בשורת מגשרים OPT)

חיבור חייגן טלפייר לבקרות COUGAR3000S דגמים 2LC/2EE/4M עם בקרת קו טלפון ובקרת קו מתח (3 מגשרים בשורת מגשרים OPT)

חיבורים שונים של גלאי גז SE233KG(230VAC) , SE133KG(24VDC) וברז לניתוק גז

1. חיבור גלאי גז פרופן-בוטן 230VAC וברז לניתוק גז 230VAC

2. חיבור גלאי גז פרופן-בוטן 24VDC וברז לניתוק גז 24VDC

3. חיבור גלאי גז פרופן-בוטן 24VDC וברז לניתוק גז 230VAC

4. חיבור גלאי גז פרופן-בוטן 230VAC וברז לניתוק גז 230VAC ודיווח לבקרת גילוי אש (כל הסוגים)

5. חיבור מספר גלאי גז פרופן-בוטן 230VAC וברז לניתוק גז 230VAC

6. חיבור מספר גלאי גז פרופן-בוטן 24VDC וברז לניתוק גז 230VAC

7. חיבור גלאי גז פרופן-בוטן 230VAC ודיווח לבקרת גילוי אש (כל הסוגים)

8. חיבור גלאי גז פרופן-בוטן 24VDC ודיווח לבקרת גילוי אש (כל הסוגים)

קביעת אופן פעולת ממסר בגלאי גז SE133KG או SE233KG

לדף הבית