חומר עזר למתקין

הנחיות התקנה

הוראות חיבור גלאים

הוראות חיבור לחצנים

הוראות חיבור חייגן ויסוניק לבקרות קוגר

הוראות התקנה ותכנות חייגן ויסוניק

חיבור מערכת מקומית למערכת ראשית

חיבור מערכת מקומית למערכת ראשית באמצעות כרטיס אזעקה/תקלה

טבלת עזר לחישובי צריכת זרם

חיבור חייגן (ויסוניק או טלפייר) לבקרה קוגר (אזורית או אנלוגית)

חיבור חייגן ויסוניק לבקרות COUGAR3000A עם בקרת קו טלפון ובקרת קו מתח

חיבור חייגן טלפייר לבקרות COUGAR3000A עם בקרת קו טלפון ובקרת קו מתח

חיבור חייגן ויסוניק לבקרות COUGAR3000A עם בקרת קו טלפון, בקרת קו מתח והפעלה משתי קבוצות שונות (רמת סיכון 2)

חיבור חייגן טלפייר לבקרות COUGAR3000A עם בקרת קו טלפון ובקרת קו מתח והפעלה משתי קבוצות שונות (רמת סיכון 2)

חיבור חייגן ויסוניק לבקרה COUGAR3000S-LCD עם בקרת קו טלפון ובקרת קו מתח

חיבור חייגן טלפייר לבקרה COUGAR3000S-LCD עם בקרת קו טלפון ובקרת קו מתח

חיבור חייגן ויסוניק לבקרות COUGAR3000S דגמים 2LC/2EE/4M עם בקרת קו טלפון ובקרת קו מתח

חיבור חייגן טלפייר לבקרות COUGAR3000S דגמים 2LC/2EE/4M עם בקרת קו טלפון ובקרת קו מתח

חיבור חייגן ויסוניק לבקרות COUGAR3000S דגמים 2LC/2EE/4M עם בקרת קו טלפון ובקרת קו מתח (3 מגשרים בשורת מגשרים OPT)

חיבור חייגן טלפייר לבקרות COUGAR3000S דגמים 2LC/2EE/4M עם בקרת קו טלפון ובקרת קו מתח (3 מגשרים בשורת מגשרים OPT)

חיבורים שונים של גלאי גז SE233KG(230VAC) , SE133KG(24VDC) וברז לניתוק גז

1. חיבור גלאי גז פרופן-בוטן 230VAC וברז לניתוק גז 230VAC

2. חיבור גלאי גז פרופן-בוטן 24VDC וברז לניתוק גז 24VDC

3. חיבור גלאי גז פרופן-בוטן 24VDC וברז לניתוק גז 230VAC

4. חיבור גלאי גז פרופן-בוטן 230VAC וברז לניתוק גז 230VAC ודיווח לבקרת גילוי אש (כל הסוגים)

5. חיבור מספר גלאי גז פרופן-בוטן 230VAC וברז לניתוק גז 230VAC

6. חיבור מספר גלאי גז פרופן-בוטן 24VDC וברז לניתוק גז 230VAC

7. חיבור גלאי גז פרופן-בוטן 230VAC ודיווח לבקרת גילוי אש (כל הסוגים)

8. חיבור גלאי גז פרופן-בוטן 24VDC ודיווח לבקרת גילוי אש (כל הסוגים)

לדף הבית